2022
«pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 13, 2022, pp. 180-183
https://plitonline.it/2022/plit-13-2022-180-183-lidia-mafrica
DOI: 10.57616/PLIT_2022_15

Lidia Mafrica

Anna Spólna (red.)
Gombrowicz na językach. Lekcje tłumaczy

Read 475 times