2021
«pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 12, 2021, pp. 280-282
https://plitonline.it/2021/plit-12-2021-280-282-giovanna-brogi

Giovanna Brogi

Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar, Jan Rybicki
120 lat recepcji Quo vadis Henryka Sienkiewicza we Włoszech

Read 337 times