2021
«pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 12, 2021, pp. 272-274
https://plitonline.it/2021/plit-12-2021-272-274-irena-grudzinska-gross

Irena Grudzińska-Gross]

Alina Molisak, Przemysław Czapliński (red.)
Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ‘68

Read 398 times