2019
«pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 10, 2019, pp. 139-143
https://plitonline.it/2019/plit-10-2019-139-143-emiliano-ranocchi

Emiliano Ranocchi

Aleksandra Kędziorek, Katarzyna Uchowicz, Maja Wirkus (a cura di)
Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus / CIAM Archipelago. The Letters by Helena Syrkus

Read 896 times