2019
«pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 10, 2019, pp. 129-131
https://plitonline.it/2019/plit-10-2019-129-131-giovanna-brogi

Giovanna Brogi

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej

Read 746 times